Behandling, Trim og Trivsel
HVA ER FYSIOTERAPI..
Besøksadresse:
Bjørkeveien 6,
1940 Bjørkelangen
63 85 19 60
HOVEDSIDETJENESTERHVA ER FYSIO?LINKEROM OSSTRIMROM
Kontakt Fysioterapeut
FYSIOTERAPEUTER Mona, Renate og Kristine.Velkommen til oss.
Kristine Ø.Tollefsen
Kristine Ø.Tollefsen. Les om meg..

Mobil: 98899265
Mail
Mona Øversveen
Mona Øversveen. Les om meg..

Mobil: 928 98 994
Mail
 

Musklene/VeveneSkjelettet

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. I kommunehelsetjeneste er fysioterapi en lovpålagt tjeneste (Jf. Lov om helsetjenester i kommuner av 1982) Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell. Dersom pasienten skal ha hel eller delvis rett til refusjon fra trygden, må pasienten ha henvisning fra legen, manuellterapeut eller kiropraktor jf. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, 2001-06-21 nr 812 og Folketrygdloven §§ 5-8. Unntatt fra behovet for henvisning for å få trygderefusjon er manuellterapeuter, som fra 2006 er primærkontakter. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

Kilde Norsk Fysioterapeutforbund
TIL TOPPEN
Copyright 2019.